Mercats de la Mediterrània

Equipo

Isabel López
Tarruella-López

Cliente

Palau Robert

Fotógrafo

Jordi Pareto

Situación

Barcelona