Mercats de la Mediterrània

Team

Isabel López
Tarruella-López

Client

Palau Robert

Photos

Jordi Pareto

Location

Barcelona