Fundació Pasqual Maragall

Team

Isabel López

Tarruella - López

Client

Fundació Pasqual Maragall

Photos

Jordi Serra

Area

330 m2

Location

Barcelona